En bibehållen natur

Ett naturreservat är ett naturområde skyddat av lagstiftning. Dvs. ett område som man önskar bibehålls i det skick det är för att det till exempel är bra för människan, floran eller faunan. Det kan också vara på grund av intresse ur ett geologiskt perspektiv. Områdena studeras ofta och ingående av forskare samt bevakas av olika naturvårdsgrupper.

I vår värld finns det mer än 100 000 skyddade naturområden som sträcker sig över både land och hav. Bara i Sverige har vi 3027 naturreservat. De flesta ligger i olika fjällområden men vi har även många andra som är utspridda lite här och var.

Reserva natural serra da malcata
Serra da malcata är ett naturreservat beläget i Portugal vid gränsen till Spanien. Det är 16 348 hektar stort och bildades år 1981 för att skydda det utrotningshotade iberiska lodjuret, även kallat Panterlo.

Kings wood local nature reserve
Kings wood ligger i England placerat nära städerna Danesholme, Kingswood and Beanfield. Det här naturreservatet är skyddat och till för att människor ska få se naturlig och frisk natur bevarad från förr. Kings Woods-området är ägt av Corby Borough council men skött och bevakat av The Wildlife trust.

Gräsö östra skärgård
Naturreservatet Gräsö östra skärgård är Sveriges näst största marina naturreservat. Det omfattar ca. 55 000 hektar och vart utsett till naturreservat i februari 2012. Naturreservatet innehåller allt från grunda sjöar till öar och berg.

Många människor väljer att på olika sätt stödja dessa naturreservat och andra organisationer som jobbar för att dessa områden ska få vara ifred. Kanske skulle även du vilja donera någonting till detta arbete?