Världens skyddade marker och hav

Hela 11,5% av världens marker samt en halv procent av haven är naturreservat, vilket är ett sätt att långsiktigt skydda en värdefull natur. Det kan vara speciella arter och biotoper, friluftsliv eller historiska miljöer som man vill skydda, nyskapa eller speciellt vårda.

Bara i Sverige finns det över 3500 naturreservat. Den globala siffran överstiger 200 000 och det allra första reservatet som man har funnit registrerat är på Sri Lanka 200 år före Kristus. Beroende på land, kan ett reservat registreras av antingen regeringen eller en privat markägare.

Världens för närvarande största reservat finns i USA, det vill säga de så kallade Wake-öarna som ligger i Stilla havet. Den totala ytan motsvarar ungefär tre gånger hela Sveriges landyta och det blev offentligt reservat så sent som år 2014.

En av de mest kända reservaten är Stora barriärrevet i Australien, som klassas som det marint största och där fullständigt fiskeförbud råder. Även Storbritannien har försökt sig på att göra marina reservat kring vissa öar som de äger i Atlanten.

I Niger hittar man Termit och Tin Toumma National Nature and Culture Reserve. Ytan motsvarar densamma som hela Ungern och är Afrikas största fristående reservat.

På listan för bäst skötta reservat hittar man återigen Australien, men denna gång är det ett markreservat där man har arbetat tillsammans med aborigins. Tillika klassas de franska marinreservaten som sevärdheter och här samarbetas det mycket med dykare av olika slag.